Công thức tính thâm niên công tác

 • 5.809

Hướng dẫn tính thâm niên công tác trong Excel

DateDif là một hàm trong ứng dụng Excel giúp cho người dùng có thể nhanh chóng thực hiện tính toán tổng số ngày, tháng hoặc năm giữa 2 thời điểm mà bạn sẽ không thể thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia theo phương pháp thủ công được.

Bạn muốn tính tổng số thời gian công tác của nhân viên trong công ty thông qua bảng tính Excel. Bạn làm công tác Hành chính nhân sự trong công ty bạn đã biết hết được các hàm trong Excel, đôi khi vẫn gặp phải một số công thức tính toán khiến bạn đau đầu? Dữ liệu để có thể tính chính xác đến từng ngày của hàng trăm nhân viên mà chỉ cần đến một thao tác tính.

Với Excel bạn có thể nhanh chóng hoàn thành được nhiệm vụ này, với bất kỳ phần mềm Excel nào dù là trong bộ Microsoft Excel hoặc WPS Office bạn đều có thể tính toán được thâm niên công tác của nhân viên. Hãy cùng chúng tôi đến với cách sử dụng hàm DATEDIF để tính thâm niên công tác của nhân viên.

Công thức tính thâm niên công tác

Bước 1:

Mở bảng tính có danh sách nhân viên và ngày vào công ty của bạn trên máy.

Bước 2:

Tại ô đầu tiên của cột Thâm niên hãy đặt con trỏ chuột vào ô đấy và nhập hàm tính như sau:

=DATEDIF(C3,TODAY(),"y")&" năm "&DATEDIF(C3,TODAY(),"ym")&" tháng "&DATEDIF(C3,TODAY(),"md")&" ngày"

Lưu ý:

C3 là ô chứ ngày tháng vào công ty của nhân viên đầu tiên trong cột Ngày vào.

Cú pháp của hàm Datadif như sau: =DATEDIF(start_date, end_date, option)

Chú thích:

 • start_date: là Ngày bắt đầu của khoảng thời gian cần tính toán
 • end_date: là Ngày kết thúc của khoảng thời gian cần tính toán
 • option: là tùy chọn, xác định kết quả tính toán sẽ trả về trong công thức.

Các tùy chọn bao gồm:

 • d: Hàm sẽ trả về số ngày giữa hai khoảng thời gian.
 • m: Hàm sẽ trả về số tháng (chỉ lần phần nguyên) giữa hai khoảng thời gian.
 • y: Hàm sẽ trả về số năm (chỉ lần phần nguyên) giữa hai khoảng thời gian.
 • yd: Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của năm (số ngày chưa tròn năm) giữa hai khoảng thời gian.
 • ym: Hàm sẽ trả về số tháng lẻ của năm (số tháng chưa tròn năm) giữa hai khoảng thời gian.
 • md: Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của tháng (số ngày chưa tròn tháng) giữa hai khoảng thời gian.

Bước 3:

Sau khi bạn nhập công thức trên vào ô đầu tiên của ô Thâm niên và nhấn Enter. Sau đó kéo xuống các ô phía dưới. Kết quả nhận về bạn sẽ được số năm, tháng, ngày của nhân viên như sau:

Video hướng dẫn tính thâm niên công tác trong Excel

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn chi tiết dùng hàm Datedif để tính thâm niên cho nhân viên. Rất đơn giản thôi hãy thử thao tác với các hàm tính Excel bạn sẽ nhanh chóng biết tự mình sử dụng các hàm tính theo các tình huống khác nhau.

Chúc các bạn thành công.

Cập nhật: 29/06/2018
 • 5.809