Công thức lai tạo rồng dragon city

Công thức lai rồng trong dragon city kèm hình ảnh
 • 4 ★ 99 👨
 • 136.867

Công thức lai tạo rồng trong Dragon City

Đến với Dragon city bạn sẽ trở thành một người huấn luyện rồng, với nhiệm vụ là chăm sóc và huấn luyện các chú rồng từ bé. Bạn sẽ phải nuôi dưỡng những chú rồng đó sao cho trở thành những chú rồng hùng mạnh cho đế chế và vương quốc rồng của bạn. Trong game có rất nhiều loại rồng như: rồng huyền thoại, rồng thuần khiết, rồng lai hiếm để bạn có những phút giây giải trí cùng loại động vật tuy không có thật nhưng lại rất quen thuộc với người Việt Nam.

>>> Tải Dragon City cho Android

>>> Tải Dragon City cho Facebook

Ngoài ra, bạn sẽ phải luôn lai tạo ra các loại rồng mới để có được nhiều loại rồng nhất có thể. Down.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách để lai tạo ra các loại rồng khác nhau trong game Dragon city.

Công thức và thời gian lai tạo các loại rồng trong Dragon city

Nguyên tắc cơ bản:

 • Rồng cơ bản + Rồng cơ bản --> Rồng lai thường (Hybrid)
 • Rồng lai thường + Rồng lai thường --> Rồng lai hiếm (Rare Hybrid)
 • Rồng lai hiếm + Rồng lai hiếm --> Rồng huyền thoại (Legend)
 • Rồng huyền thoại + Rồng huyền thoại --> Rồng thuần khiết (Pure)
 • Rồng Thuần Khiết + Rồng cơ bản -> Rồng mang thuộc tính rồng thuần khiết (Pure Element)

Rồng cơ bản (basic)

Là loại rồng có một thuộc tính, loại rồng cơ bản này chúng ta có thể dễ dàng mua được bằng vàng trong shop bán đồ của game hoặc nhận được từ các free gift. Loại rồng này thường rất yếu, thông thường chỉ dùng để lai tạo ra những con rồng lai mạnh hơn, không dùng loại rồng này để đánh nhau. Rồng cơ bản được chia ra làm 8 loại:

 • Đất - Terra (15 giây)
 • Lửa - Flame (30 giây)
 • Nước - Sea (5 phút )
 • Cây - Nature (10 giờ)
 • Điện - Electric (10 giờ)
 • Băng - Ice (12 giờ)
 • Kim - Metal (10 giờ)
 • Bóng tối - Dark (12 giờ)

Rồng lai thường (Rare Hybrid)

>>> Tải Dragon City cho iOS

>>> Cách nhận được nhiều vàng trong Dragon City

Rồng lai thường lài loại rồng mang 2 thuộc tính. Có công thức lai tạo như sau:

 • Rồng cơ bản + Rồng cơ bản --> Rồng lai thường (Hybrid)

Rồng lai với thuộc tính Đất (Terra)

 • Terra + Flame --> Flaming Rock (30 phút) hoặc Vulcano (1 giờ)
 • Terra + Sea --> Mud (6 giờ) hoặc Waterfall (4 giờ)
 • Terra + Nature --> Tropical (10 giờ) hoặc Cactus (8 giờ)
 • Terra + Electric --> Star (8 giờ) hoặc Chameleon (12 giờ)
 • Terra + Ice --> Alpine (16 giờ) hoặc Snowflake (12 giờ)
 • Terra + Dark --> Hedgehog (12 giờ) hoặc Venom (12 giờ)

Xem bên dưới mục rồng lai hiếm: Poo [Terra/Sea/Dark], Armadillo [Terra/Metal]

Rồng lai với thuộc tính Lửa (Flame)

 • Flame + Terra --> Flaming Rock (30 phút) hoặc Vulcano (1 giờ)
 • Flame + Sea --> Cloud (6 giờ) hoặc Blizzard (2 giờ)
 • Flame + Nature --> Spicy (10 giờ) hoặc Firebird (10 giờ)
 • Flame + Electric --> Laser (12 giờ) hoặc Hot Metal (12 giờ)
 • Flame + Metal --> Medieval (12 giờ) hoặc Steampunk (16 giờ)
 • Flame + Dark --> Vampire (16 giờ) hoăc Dark Fire (12 giờ)

Xem bên dưới mục rồng lai hiếm: Cool Fire [Flame/Ice], Soccer [Ice/Flame]


Rồng lai với thuộc tính Nước (Sea)

 • Sea + Terra --> Mud (6 giờ) hoặc Waterfall (4 giờ)
 • Sea + Flame --> Cloud (6 giờ) hoặc Blizzard (2 giờ)
 • Sea + Nature --> Nenufar (6 giờ) hoặc Coral (12 giờ)
 • Sea + Electric --> Lantern Fish (10 giờ) hoặc Storm (12 giờ)
 • Sea + Ice --> Icecube (12 giờ) hoặc Ice Cream (16 giờ)
 • Sea + Metal --> Mercury (12 giờ) hoặc Seashell (12 giờ)

Xem bên dưới mục rồng lai hiếm: Poo [Terra /Sea/Dark], Pirate [Dark/Sea], Petroleum [Sea/Dark].

Rồng lai với thuộc tính Cây (Nature)

 • Nature + Terra --> Tropical (10 giờ) hoặc Cactus (8 giờ)
 • Nature + Flame --> Spicy (10 giờ) hoặc Firebird (10 giờ)
 • Nature + Sea --> Nenufar (6 giờ) hoặc Coral (12 giờ)
 • Nature + Ice --> Dandelion (12 giờ) hoặc Mojito (12 giờ)
 • Nature + Metal --> Jade (16 giờ) hoặc Dragonfly (16 giờ)
 • Nature + Dark --> Carnivore Plant (16 giờ) hoặc Rattlesnake (12 giờ)

Xem bên dưới mục rồng lai hiếm: Gummy [Nature/Electric]

Rồng lai với thuộc tính Điện [Electric]

 • Electric + Terra --> Star (8 giờ) hoặc Chameleon (12 giờ)
 • Electric + Flame --> Laser (12 giờ) hoặc Hot Metal (12 giờ)
 • Electric + Sea --> Lantern Fish (10 giờ) hoặc Storm (12 giờ)
 • Electric + Ice --> Fluorescent (16 giờ) hoặc Moose (12 giờ)
 • Electric + Metal --> Battery (16 giờ) hoặc Gold (12 giờ)
 • Electric + Dark --> Neon (12 giờ)

Xem bên dưới mục rồng lai hiếm: Gummy [Nature/Electric]

Rồng lai với thuộc tính Băng [Ice]

 • Ice + Terra --> Alpine (16 giờ) hoặc Snowflake (12 giờ)
 • Ice + Sea --> Icecube (12 giờ) hoặc Ice Cream (16 giờ)
 • Ice + Nature --> Dandelion (12 giờ) hoặc Mojito (12 giờ)
 • Ice + Electric --> Fluorescent (16 giờ) hoặc Moose (12 giờ)
 • Ice + Metal --> Pearl (16 giờ) hoặc Platinum (12 giờ)
 • Ice + Dark --> Penguin (15 giờ)

Xem bên dưới mục rồng lai hiếm: Cool Fire [Flame/Ice], Soccer [Ice/Flame]


Rồng lai với thuộc tính Kim loại [Metal]

>>> Hướng dẫn chơi game Dragon City

 • Metal + Flame --> Medieval (12 giờ) hoặc Steampunk (16 giờ)
 • Metal + Sea --> Mercury (12 giờ) hoặc Seashell (12 giờ)
 • Metal + Nature --> Jade (16 giờ) hoặc Dragonfly (16 giờ)
 • Metal + Electric --> Battery (16 giờ) hoặc Gold (12 giờ)
 • Metal + Ice --> Pearl (16 giờ) hoặc Platinum (12 giờ)
 • Metal + Dark --> Zombie (12 giờ)

Xem bên dưới mục rồng lai hiếm: Armadillo [Terra/Metal]

Rồng lai với thuộc tính Bóng tối [Dark]

 • Dark + Terra --> Hedgehog (12 giờ) hoặc Venom (12 giờ)
 • Dark + Flame --> Vampire (16 giờ) hoặc Dark Fire (12 giờ)
 • Dark + Nature --> Carnivore Plant (16 giờ) hoặc Rattlesnake (12 giờ)
 • Dark + Electric --> Neon (12 giờ)
 • Dark + Ice --> Penguin (15 giờ)
 • Dark + Metal --> Zombie (12 giờ)

Xem bên dưới mục rồng lai hiếm: Poo [Terra /Sea/Dark], Pirate [Dark/Sea], Petroleum [Sea/ Dark].

Rồng lai hiếm (Rare Hybrid)

Lại rồng lai hiếm này không lại được bằng cách kết hợp các thuộc tính cơ bản lại với nhau. Có công thức lai cơ bản như sau:

 • Rồng lai thường + Rồng lai thường --> Rồng lai hiếm (Rare Hybrid)

Có 7 loại rồng lai hiếm cơ bản:

 • Gummy[Nature/Electric]: Hybrid Nature + Hybrid Electric [Thời gian: 10h]
 • Cool Fire [Flame/Ice]: Hybrid Flame + Hybrid Ice [Thời gian: 12h]
 • Soccer[Ice/ Flame]: Hybrid Ice + Hybrid Flame [Thời gian: 12h]
 • Armadillo [Terra/Metal]: Hybrid Terra + Hybrid Metal [Thời gian: 12h]
 • Petroleum [Sea/Dark]: Hybrid Sea + Hybrid Dark [Thời gian: 16h]
 • Pirate [Dark/Sea]: Hybrid Dark + Hybrid Sea [Thời gian: 15h]
 • Poo [Terra/Sea/Dark]: Hybrid Terra + Hybrid [Sea/Dark] hoặc Hybrid Sea + Hybrid [Terra/Dark] hoặc Hybrid Dark + Hybrid [Sea/Terra] [Thời gian: 15h]

Lưu ý: Poo là loại rồng rất hiếm nên khả năng lai có thể không thành công.

Rồng Huyền Thoại (Legend)

Rồng huyền thoại có 4 skill tấn công đó là Head butt, Legendary wind, Rainbow attack và Paralyzing spell. Được lai tạo bởi công thức:

 • Rồng lai hiếm + Rồng lai hiếm --> Rồng huyền thoại (Legend).

Rồng huyền thoại có 4 loại: Thời gian lai tạo sẽ mất 2 ngày.

 • Legendary
 • Crystal
 • Mirror
 • Wind

Lưu ý:

 • Nếu thời gian lai tạo diễn ra là 2 ngày thì chúng ta sẽ tạo ra được rồng huyền thoại loại ngẫu nhiên.
 • Nếu thời gian chưa được 2 ngày thì có thể tạo ra rồng lai thường hoặc rồng lai hiếm.


Rồng thuần khiết (Pure)

Rồng thuần khiết chỉ có một loại duy nhất là Pure

Công thức lại tạo: Thời gian lai tạo là 2 ngày

 • Rồng huyền thoại + Rồng huyền thoại --> Rồng thuần khiết (Pure)

Lưu ý:

 • Khi đem 2 loại rồng huyền thoại cùng loại đi lai thì thời gian lai là 2 ngày, kết quả thu được sẽ Pure hoặc là chính loại rồng huyền thoại đem đi lai.
 • Khi đem 2 loại rồng huyền thoại khác loại đi lai thì thời gian lai là 2 ngày kết quả thu được sẽ Pure, nhưng nếu chưa đủ 2 ngày thì có thể ra bất kỳ loại rồng nào đó ngẫu nhiên.


Rồng Mang Thuộc Tính Thuần Khiết (Pure Element)

Là loại rồng thuần khiết một thuộc tính nào đó. Công thức lai tạo:

 • Rồng Thuần Khiết + Rồng cơ bản -> Rồng mang thuộc tính rồng thuần khiết (Pure Element)

Rồng mang thuộc tính thuần khiết có 8 loại:

 • Đất - Pure Terra
 • Lửa - Pure Flame
 • Nước - Pure Sea
 • Cây - Pure Nature
 • Điện - Pure Electric
 • Băng - Pure Ice
 • Kim - Pure Metal
 • Bóng tối - Pure Dark

Có thời gian lai trung bình là 2 ngày.

Trên đây là một số công thức lai tạo rồng cơ bản để bạn nhanh chóng biết cách lai tạo rồng. Hãy ghi nhớ để tham gia chơi game Dragon city - đến với vương quốc rồng để bạn có thể trở thành một chiến binh nuôi dưỡng những con rồng mà ngoài đời thực sẽ không bao giờ được trải nghiệm.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.

Cập nhật: 29/05/2019
 • 4 ★ 99 👨
 • 136.867