Cách sử dụng hàm Sumif trong Excel

  • 112

Hàm Sumif trong Excel giúp các bạn nhanh chóng tính tổng có điều kiện đi kèm. Bạn dùng hàm Sumif trong trường hợp tính tổng đó chỉ có một điều kiện đi kèm, nếu phát sinh từ 2 điều kiện trở lên bạn sẽ không thể tính được bằng hàm này. Ở bài viết này Down.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng có 1 điều kiện bằng hàm sumif với các dữ liệu chúng tôi làm ví dụ dưới đây.

>>> Tổng hợp phím tắt trong excel

>>> Công thức tính thâm niên công tác

Công thức của hàm Sumif như sau: SUMIF(range, criteria,sum_range)

Trong đó:

  • Range: Là vùng được chọn có chứa các ô điều kiện.
  • Criteria: Là điều kiện để thực hiện hàm này.
  • Sum_range: Vùng cần tính tổng.

Cách sử dụng hàm Sumif trong Excel

Yêu cầu: Tính tổng số tiền phụ cấp cho Nhân viên trong bảng tính sau bằng hằm Sumif

Bước 1:

Mở bảng tính của bạn, bảng tính có ít nhất 3 trường là trường Chức vụ và trường Phụ cấp theo chức vụ

Bước 2:

Đặt con trỏ tại ô không chứ giá trị nào ban đầu, tại đây hãy nhập hàm tính Sumif như sau:

=SUMIF(C15:C23,"Nhân viên",D15:D23)

Các địa chỉ vùng chọn được áp dụng theo hình ảnh của file Excel phía dưới. Nên bạn có thể thay đổi địa chỉ vùng chọn theo địa chỉ vùng của file excel của bạn.

Sau khi nhập cú pháp trên ta được tổng như sau:

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách tính tổng có 1 điều kiện bằng hàm Sumif trong Excel. Nếu cần tính tổng có điều kiện trong file excel của bạn hãy sử dụng hàm Sumif như chúng tôi đề xuất để có được kết quả tính toán chính xác nhất.

Chúc các bạn thành công.

Cập nhật: 19/03/2015
  • 112