Tổng hợp phím tắt trong excel

 • 294

Danh sách phím tắt thông dụng trong Excel

Có thể nói, Microsoft Excel là công cụ không thể thiếu với những người làm công việc liên quan tới kế toán hay hành chính nhân sự. Vì thế, nếu nắm vững được những phím tắt cơ bản mà chúng tôi liệt kê dưới đây thì chắc chắn bạn sẽ thực hiện các thao tác nhanh hơn.

Bạn là người thường xuyên sử dụng excel để làm việc, khối lượng công việc có thể làm trên excel rất nhiểu. Thật thiếu sót cho bạn nến bạn chưa biết đến các tổ hợp phím tắt được sử dụng cho excel. Down.vn sẽ giới thiệu đến các bạn các tổ hợp phím tắt thông dụng nhất trong excel.

Tổng hợp phím tắt trong thông dụng trong Excel

 • F2: Đưa con trỏ vào trong ô.
 • F4: Lặp lại thao tác trước.
 • F12: Lưu văn bản với tên khác.
 • Alt + các chữ cái có gạch chân: Vào các thực đơn tương ứng.
 • Alt + Z: Chuyển chế độ gõ từ tiếng Anh sang tiếng Việt
 • Alt + <-: Hủy thao tác vừa thực hiện.
 • Ctrl + A: Bôi đen toàn bộ văn bản.
 • Ctrl + B: Chữ đậm cho một đoạn văn bản bôi đen.
 • Ctrl + I: Chữ nghiêng cho đoạn văn bản bôi đen.
 • Ctrl + U: Chữ gạch chân cho đoạn văn bản bôi đen.
 • Ctrl + C: Sao chép dữ liệu cho đoạn văn bản bôi đen.
 • Ctrl + X: Cắt dữ liệu đoạn văn bản bôi đen
 • Ctrl + V: Dán dữ liệu sao chép hoặc cắt.
 • Ctrl + F: Bật hộp thoại tìm kiếm cụm từ, số.
 • Ctrl + H: Tìm kiếm và thay thế cụm từ.
 • Ctrl + O: Mở file đã lưu.
 • Ctrl + N: Mở một file mới.
 • Ctrl + R: Tự động sao chép ô bên trái sang bên phải.

 • Ctrl + S: Lưu tài liệu.
 • Ctrl + W: Đóng tài liệu.
 • Ctrl + Z: Hủy thao tác vừa thực hiện.
 • Ctrl + 1: Hiện hộp định dạng ô.
 • Ctrl + 0: Ẩn cột.
 • Ctrl + shift + 0: Hiện các cột vừa ẩn.
 • Ctrl + 9: Ẩn hàng.
 • Ctrl + shift + 9: Hiện các hàng vừa ẩn.
 • Ctrl + (-): Xóa các ô, khối ô hàng.
 • Ctrl + Shift + (+): Chèn thêm ô trống.
 • Ctrl + Page up (Page down): Di chuyển giữa các sheet.
 • Ctrl + Shift + F: Hiện danh sách phông chữ.
 • Ctrl + Shift + P: Hiện danh sách cỡ chữ.
 • Alt + tab: Di chuyển giữa hai hay nhiều file kế tiếp
 • Shift + F2: Tạo chú thích cho ô.
 • Shift + F10: Hiển thị thực đơn hiện hành.
 • Shift + F11: Tạo sheet mới.
 • Shift + Spacebar: Chèn dòng.
 • Ctrl + Spacebar: Chèn cột.
 • Ctrl + Page Up: Chuyển sang sheet trước
 • Ctrl + Page Down: Chuyển sang sheet kế tiếp.
 • Ctrl + F2: Xem trước khi in.
 • Ctrl + Shift + 0: Hiển thị các cột bị ẩn trong vùng chọn.
 • Ctrl + Home: Về ô đầu của sheet.
 • Ctrl + End: Về ô cuối của sheet.
 • Ctrl + Shift + Home: Chọn từ ô hiện tại đến ô A1.
 • Ctrl + Shift + End: Chọn từ ô hiện tại đến ô cuối cùng.

Chúc các bạn thành công.

Cập nhật: 12/05/2016
 • 294