Tổng hợp phím tắt cho Google Sheets trên Windows

 • 596

Với những ai thường xuyên di chuyển hoặc băn khoăn về khoản tiền phải bỏ ra để có được bộ ứng dụng văn phòng của Microsoft, thì bộ ứng dụng văn phòng Online của Google - Google Sheets là công cụ không thể bỏ qua. Bộ công cụ này có tên là Tài liệu với các ứng dụng như: Docs, Sheet, Slide. Giao diện cũng như cách sử dụng tương đối giống với Microsoft Office, đặc biệt ứng dụng Sheet trong bộ công cụ này sẽ tiện lợi vô cùng nếu bạn sử dụng các phím tắt mà chúng tôi liệt kê ra dưới đây.

Bạn có thể truy cập theo link của Google Tài liệu

Tổng hợp phím tắt cho Google Sheets trên Windows

Các phím tắt dùng chung

 • Chọn cột: Ctrl + Space
 • Chọn hàng: Shift + Space
 • Chọn toàn bộ: Ctrl + A hoặc Ctrl + Shift + Space
 • Ẩn background cell được chọn: Ctrl + Shift + Backspace
 • Quay lại (Undo): Ctrl + Z
 • Lặp lại thao tác (Redo): Ctrl + Y hoặc Ctrl + Shift + Z hoặc F4
 • Tìm kiếm: Ctrl +
 • Tìm kiếm và thay thế: Ctrl + H
 • Fill range: Ctrl + Enter
 • Fill down: Ctrl + D
 • Fill right: Ctrl + R
 • Lưu: Ctrl + S
 • Mở file đã lưu: Ctrl + O
 • In: Ctrl + P
 • Sao chép (Copy): Ctrl + C
 • Cắt: Ctrl + X
 • Dán: Ctrl + V
 • Dán giá trị: Ctrl + Shift + V
 • Hiển thị phím tắt bàn phím: Ctrl + /
 • Chèn sheet mới: Shift + F11
 • Điều chỉnh Compact: Ctrl + Shift + F
 • Mở / tắt Input tool: Ctrl + Shift + K
 • Chọn Input tool: Ctrl + Alt + Shift + K

Các phím tắt di chuyển trong bảng tính Google Sheets

 • Di chuyển đến đầu hàng: Home
 • Di chuyển đến đầu bảng: Ctrl + Home
 • Di chuyển đến cuối hàng: End
 • Di chuyển đến cuối bảng: Ctrl + End
 • Di chuyển đến cell đang làm việc: Ctrl + Backspace
 • Di chuyển đến bảng tiếp theo: Ctrl + Shift + Page Down
 • Di chuyển về bảng trước: Ctrl + Shift + Page Up
 • Hiển thị danh sách bảng: Alt + Shift + K
 • Mở liên kết Hyperlink: Alt + Enter
 • Di chuyển Focus ra ngoài Spreadsheet: Ctrl + Alt + Shift + M
 • Di chuyển đến Quicksum: Alt + Shift + Q
 • Di chuyển Focus đến Menu Popup: nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn E rồi nhấn P
 • Mở Menu lọc dữ liệu cell: Ctrl + Alt + R
 • Mở lịch sử: Ctrl + Alt + Shift + G
 • Mở trò chuyện bên trong Spreadsheet: Shift + Esc
 • Đóng trình chỉnh sửa bản vẽ: Shift + Esc

Các phím tắt di chuyển trong bảng tính Google Sheets

Các phím tắt mở nhanh công thức

 • Hiển thị tất cả công thức: Ctrl + ~
 • Chèn công thức mảng (Array formula): Ctrl + Shift + Enter
 • Thu gọn phần mở rộng công thức mảng(array formula): Ctrl + E
 • Hiện / ẩn menu hỗ trợ công thức: Shift + F1

Các phím tắt dùng để định dạng bảng tính

 • In đậm: Ctrl + B
 • Gạch chân: Ctrl + U
 • In nghiêng: Ctrl + I
 • Gạch ngang: Alt + Shift + 5
 • Căn giữa: Ctrl + Shift + E
 • Căn trái: Ctrl + Shift + L
 • Căn phải: Ctrl + Shift + R
 • Định dạng viền ô, viền bảng trên: Alt + Shift + 1
 • Định dạng viền ô, viền bảng bên phải: Alt + Shift + 2
 • Định dạng viền ô, viền bảng dưới: Alt + Shift + 3
 • Định dạng viền ô, viền bảng bên trái: Alt + Shift + 4
 • Xóa định dạng viền: Alt + Shift + 6
 • Định dạng viền ô, viền bảng phía ngoài: Alt + Shift + 7
 • Chèn liên kết Hyperlink: Ctrl + K
 • Chèn thời gian: Ctrl + Shift + ;
 • Chèn ngày: Ctrl + ;
 • Định dạng số thập phân: Ctrl + Shift + 1
 • Định dạng thời gian: Ctrl + Shift + 2
 • Định dạng ngày: Ctrl + Shift + 3
 • Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân: Ctrl + Shift + 4
 • Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân): Ctrl + Shift + 5
 • Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân: Ctrl + Shift + 6
 • Xóa định dạng: Ctrl + \

Các phím tắt chỉnh sửa bình luận và chú thích

 • Chèn/chỉnh sửa chú thích: Shift + F2
 • Chèn/chỉnh sửa bình luận: Ctrl + Alt + M
 • Mở chủ đề thảo luận: Ctrl + Alt + Shift + A
 • Nhập chú thích hiện tại: nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn E rồi nhấn C
 • Di chuyển sang bình luận kế tiếp: nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn N rồi nhấn C
 • Di chuyển về bình luận trước đó: nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn P rồi nhấn C

Các phím tắt mở nhanh trong thanh thực đơn

Mở Menu File:

 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + F
 • Với các trình duyệt khác: Alt + Shift + F

Mở Menu Edit:

 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + E
 • Với các trình duyệt khác: Alt + Shift + E

Mở Menu View:

 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + V
 • Với các trình duyệt khác: Alt + Shift + V

Mở Menu Insert:

 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + I
 • Với các trình duyệt khác: Alt + Shift + I

Mở Menu Format:

 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + O
 • Với các trình duyệt khác: Alt + Shift + O

Mở Menu Data:

 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + D
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + D

Mở Menu Tool:

 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + T
 • Trên trình duyệt khác: Alt + Shift + T

Mở Menu Form:

 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + M
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + M

Mở Menu Add-ons:

 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + N
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + N

Mở Menu Help:

 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + H
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + H

Mở Menu Accessibility:

 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + A
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + A
 • Mở Menu Sheet: Alt + Shift + S
 • Mở Menu ngữ cảnh: Ctrl + Shift + \

Các phím tắt thao tác với cột, dòng trong bảng tính

Chèn hàng trên:

 • Trên trình duyệt Google Chrome: nhấn giữ Alt + I, sau đó nhấn R
 • Trên trình duyệt khác: nhấn giữ Alt + Shift + I, sau đó nhấn R

Chèn hàng dưới:

 • Trên trình duyệt Google Chrome: nhấn giữ Alt + I, sau đó nhấn W
 • Trình duyệt khác: nhấn giữ Alt + Shift + I, rồi nhấn W

Chèn cột bên trái:

 • Trên trình duyệt Google Chrome: nhấn giữ Alt + I, rồi nhấn C
 • Trình duyệt khác: nhấn giữ Alt + Shift + I, rồi nhấn C

Chèn cột bên phải:

 • Trên trình duyệt Google Chrome: nhấn giữ Alt + I, rồi nhấn G
 • Trình duyệt khác: nhấn giữ Alt + Shift + I, rồi nhấn G

Xóa hàng:

 • Trên trình duyệt Google Chrome: nhấn giữ Alt + E, rồi nhấn D
 • Trình duyệt khác: nhấn giữ Alt + Shift + E, rồi nhấn D

Xóa cột:

 • Trên trình duyệt Google Chrome: nhấn giữ Alt + E, rồi nhấn E
 • Trình duyệt khác: nhấn giữ Alt + Shift + E, rồi nhấn E

Các phím tắt hỗ trợ đọc màn hình

 • Kích hoạt chế độ đọc text màn hình: Ctrl + Alt + Z
 • Đọc phần text trong cột: Ctrl + Alt + Shift + C
 • Đọc phần text trong hàng: Ctrl + Alt + Shift + R

Trên đây là danh sách các phím tắt thường được sử dụng trong bảng tính của Google Sheets. Hi vọng với các phím tắt này sẽ giúp mọi người rút ngắn được thời gian làm việc.

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Cập nhật: 30/12/2015
 • 596