Hướng dẫn các thao tác với dòng cột sheet trong Excel

 • 4.344

Trong Excel có rất nhiều tính năng mà bạn không thể nhớ nổi, đặc biệt là các thao tác với cột và dòng trong Excel. Những tính năng tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng với những người thường xuyên làm việc với bảng tính Excel. Chính vì vậy bài viết này Down.vn sẽ đưa đến các bạn một số hướng dẫn thao tác trên dòng, cột trong Excel để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi bạn làn việc với bảng tính Excel nhé.

Hướng dẫn các thao tác với dòng cột sheet trong Excel

Các thao tác với dòng trong Exceel

Thêm dòng

Khi muốn thêm một dòng mới thì dòng được chèn thêm sẽ chèn vào vị trí phía trên dòng hiện tại bạn đang đặt con trỏ chuột, chính vì vậy hãy đặt chuột ở đúng dòng bạn muốn thêm:

 • Cách 1: Đặt con trỏ tại dòng cần chèn sau đó hãy nhấn chọn chuột phải --> Insert
 • Cách 2: Đặt con trỏ chuột ở dòng muốn chèn thêm dòng sau đó hãy chọn đến menu và chọn Insert --> Rows.

 • Cách 3: Nhấn chọn chuột phải vào ô tại dòng cần chèn sau đó tiếp tục chọn đến Insert --> Entire rows --> OK.

Xoá dòng

 • Cách 1: Đặt con trỏ chuột ở dòng cần xóa, sau đó hãy chọn đến Menu Edit --> Delete --> Entrie row --> OK.

Xóa dòng trên Excel 2016

 • Cách 2: Nhấn chọn chuột phải vào tên dòng cần xoá sau đó chọn đến Delete.

Xóa dòng

Ẩn hoặc hiện dòng

Khi thao tác với các bảng tính Excel quá dài, vậy để ngắn bớt xem cho dễ hơn chúng ta hãy cho ẩn bớt các dòng đi, khi muốn xem chỉ cần nhấn đúp vào các dòng đấy sẽ hiển thị ra vô cùng nhanh chóng.

 • Ẩn dòng đi mọi người hãy bôi đen các dòng cần ẩn đi và chọn đến menu Format --> Row --> Hide hoặc chúng ta có thể nhấn chọn chuột phải chọn và chọn đến Hide.
 • Muốn hiển thị lại dòng đã ẩn hãy bôi đen hai dòng gần nhất với vùng đã ẩn (nếu ẩn dòng 3 và 4 thì bạn phải bôi đen dòng 2 và 5) --> Format --> Row --> Unhide Hoặc sau khi đã bôi đen hai dòng liền kề hãy nhấn chọn chuột phải --> Unhide.

Ẩn dòng

Với Office 2016 chúng ta thực hiện như sau:

 • Cách 1: Nhấn chọn đến dòng muốn ẩn, sau đó hãy nhìn lên menu Ô, sau đó nhấn chọn sang Định dạng, tại đây hãy tiếp tục chọn đến mục Khả năng hiển thị --> Ẩn và bỏ ẩn --> Ẩn hàng.

 • Cách 2: Nhấn chọn dòng muốn ẩn, sau đó nhìn đến mục Kích cỡ ô --> Độ cao hàng, tiếp đó cửa sổ Chiều cao hàng xuất hiện, hãy để chiều cao hàng = 0 --> OK. Lúc này chiều cao của hàng đó sẽ bằng 0 nên sẽ không xuất hiện nữa.

Ẩn dòng trên Office 2016

Khi mọi người muốn hiển thị lai dòng đó hãy làm các thao tác tương tự cách ẩn, tuy nhiên thay vì chọn Ẩn hàng hãy nhấn chọn đến Bỏ ẩn hàng.

Thay đổi chiều cao của dòng trong bảng tính

 • Việc thay đổi chiều cao của dòng rất đơn giản, bạn hãy để con trỏ chuột đến giữa phân cách của 2 dòng ở số thứ tự dòng để xuất hiện mũi tên 2 chiều sau đó kéo lên xuống để thay đổi chiều cao.
 • Hoặc có thể thao tác bằng cách nhấn chọn đến menu Format --> Row --> Height. Tại đây hãy nhập chiều cao muốn thay đổi --> OK.
 • Hoặc tại ô muốn thay đổi chiều cao hãy nhấn chọn chuột phải --> Row Height và nhập chiều cao muốn thay đổi --> OK

Với Office 2016 thay đổi chiều cao hàng như sau:

Nhấn chọn dòng muốn thay đổi độ cao, sau đó nhìn đến mục Kích cỡ ô --> Độ cao hàng, tiếp đó cửa sổ Chiều cao hàng xuất hiện, hãy để chiều cao hàng theo độ cao bạn mong muốn --> OK.

Thao tác với cột trong Excel

Thêm cột

Các bạn hãy nhớ, khi chúng ta chèn thêm cột mới trong Excel, cột mới chèn sẽ được thêm vào trước cột hiện thời đang đặt trỏ chuột, tức là ở phía bên trái của cột hiện tại. Có một số cách sau đây để thêm cột trong bản tính Excel:

 • Cách 1: Hãy đặt con trỏ chuột tại cột cần chèn trước sau đó hãy chọn đến menu Insert --> Columns.
 • Cách 2: Nhấn chọn chuôt phải vào tên cột cần chèn sau đó tiếp tục chọn đến Insert.
 • Cách 3: Nhấn chọn chuột phải vào ô tại cột cần chèn --> Insert, sau đó hãy nhấn chọn đến Entire columns --> OK.

Thêm cột trên Microsoft Office 2016:

Bôi đen một cột muốn thêm đằng trước hoặc đằng sau nó, sau đó nhấn chọn chuột phải --> Chèn.

Tiếp đó xuất hiện hộp thoại Chèn với các lựa chọn --> Toàn bộ cột.

Chèn cột

Xoá cột

 • Cách 1: Bôi đen cột cần xóa, sau đó chọn đến menu Edit --> Delete --> Entire column --> OK.
 • Cách 2: Nhấn chọn chuột phải vào cột cần xóa, sau đó nhấn chọn Delete

Xóa cột trên Microsoft Office 2016:

Bôi đen cột muốn xóa bỏ --> Nhấn chọn chuột phải --> Xóa bỏ.

Tiếp đó xuất hiện hộp thoại Xóa bỏ --> Xóa toàn cột.

Ẩn và hiển thị cột

Những bảng tính có quá nhiều cột sẽ gây khó khăn trong việc muốn xem các cột ở phía sau. Giải pháp là phải ẩn bớt các cột trong bảng tính đi để có thể xem các cột phía sau trở nên dễ dàng. Có các cách sau đây để bạn nhanh chóng ẩn đi các cột đấy:

 • Cách 1: Nhấn chọn vào cột muốn ẩn, sau đó chọn đến menu Format --> Column --> Hide.
 • Cách 2: Bôi đen cột muốn ẩn, sau đó nhấn chuột phải chọn đến Hide.

Khi đã ẩn cột đấy đi và muốn hiển thị lại hãy bôi đen hai cột liền kề --> Format --> Column --> Unhide.

Ẩn và hiển thị cột trên Microsoft Office 2016:

 • Cách 1: Nhấn chọn đến dòng muốn ẩn, sau đó hãy nhìn lên menu Ô, sau đó nhấn chọn sang Định dạng, tại đây hãy tiếp tục chọn đến mục Khả năng hiển thị --> Ẩn và bỏ ẩn --> Ẩn cột.

 • Cách 2: Nhấn chọn dòng muốn ẩn, sau đó nhìn đến mục Kích cỡ cột --> Độ cao cột, tiếp đó cửa sổ Chiều cao cột xuất hiện, hãy để chiều cao cột = 0 --> OK. Lúc này chiều cao của hàng đó sẽ bằng 0 nên sẽ không xuất hiện nữa.

Thay đổi độ rộng của cột

 • Việc thay đổi độ rộng của cột là một trong những thao tác cơ bản nhất trong bảng tính của Excel, đưa chuột đến đường kẻ phân cách giữa 2 cột, khi xuất hiện dấu mũi tên 2 chiều hãy kéo rộng cột đó ra theo ý muốn.

 • Hoặc bạn có thể thay đổi bằng cách nhấn chọn đến Menu Format --> Comlumn --> AutoFit Column Width, tại cửa sổ này nhập độ rộng của cột --> OK.

Các thao tác trên ô trong Excel

Thêm ô

Để thêm một ô vào bảng tính không khác việc thêm dòng hay thêm cột là mấy.

Chúng ta đặt con trỏ chuột vào ô cần thêm, sau đó nhấn chọn vào menu Insert --> Cell (Hoặc nhấn chọn chuột phải --> Insert), có 2 lựa chọn cho bạn để bạn thêm ô vào bảng tính:

 • Để chèn thêm ô vào bên trái ô hiện tại hãy chọn đến Shift cells right

 • Để chèn thêm ô vào phía dưới ô hiện tại hãy chọn đến Shift cells down

Thêm ô trên Microsoft Office 2016:

Bôi đen một ô muốn thêm ô ở bên cạnh --> Chuột phải --> Chèn.

Ngay sau đó hộp thoại Chèn xuất hiện --> Chọn đến Chèn các ô sang phải or Chèn các ô xuống dưới tùy theo nhu cầu của bạn.

Xoá ô

Chúng ta đặt con trỏ chuột vào ô cần thêm, sau đó nhấn chọn vào menu Edit --> Delete (Hoặc nhấn chọn chuột phải --> Delete), có 2 lựa chọn cho bạn để bạn xóa ô trong bảng tính:

 • Shift cells left: Xóa ô đó dữ liệu sẽ dồn sang phía bên trái của ô hiện tại.

 • Shift cells up: xoá ô sau đó dữ liệu sẽ dồn xuống ô phía dưới.

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách thao tác trên bảng tính Excel. Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn nhanh chóng làm quen với các thao tác cơ bản nhất trong Excel.

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Cập nhật: 13/04/2016
 • 4.344