Tổng hợp phím tắt cho Google Sheets trên Mac

 • 190

Danh sách các phím tắt cho Google Sheets

Ở bài viết trước chúng tôi đã hướng dẫn các bạn danh sách các phím tắt cho Google Sheets trên Windows, ở phần này Down.vn sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn tổng hợp các phím tắt cho Google Sheets trên Mac. Như chúng ta biết thì Google Sheet là ứng dụng bảng tính trong bộ công cụ văn phòng Online của Microsoft hoàn toàn miễn phí, bảng tính của Google có các tính năng tương đối giống với Microsoft Excel của bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office, chính vì vậy mọi người sẽ không gặp phải khó khăn nào trong quá trình sử dụng bảng tính trong Google Sheets. Dưới đây là các phím tắt để mọi người thuận tiện hơn trong quá trình thao tác với dữ liệu trong bảng tính trên máy tính Mac

Tổng hợp phím tắt cho Google Sheets trên Mac

Bạn có thể truy cập theo link của Google Tài liệu

Các phím tắt dùng chung

 • Chọn cột: Ctrl + Space
 • Chọn hàng: Shift + Space
 • Chọn toàn bộ: ⌘ + A hoặc ⌘ + Shift + Space
 • Ẩn background cell được chọn: ⌘ + Shift + Backspace
 • Quay lại (Undo): ⌘ + Z
 • Lặp lại thao tác (Redo): ⌘ + Y hoặc ⌘ + Shift + Z hoặc Fn + F
 • Tìm kiếm: ⌘ + F
 • Tìm kiếm và thay thế: ⌘ + H
 • Fill range: ⌘ + Enter
 • Fill down: ⌘ + D
 • Fill right: ⌘ + R
 • Lưu: ⌘ + S
 • Mở file đã lưu: ⌘ + O
 • In: ⌘ + P
 • Sao chép (Copy): ⌘ + C
 • Cắt: ⌘ + X
 • Dán: ⌘ + V
 • Dán giá trị: ⌘ + Shift + V
 • Hiển thị phím tắt bàn phím: ⌘ + /
 • Điều chỉnh Compact: Ctrl + Shift + F
 • Mở / tắt Input tool: ⌘ + Shift + K
 • Chọn Input tool: ⌘ + Option + Shift + K

Danh sách các phím tắt cho Google Sheets

Các phím tắt mở nhanh công thức

 • Hiển thị tất cả công thức: Ctrl + ~
 • Chèn công thức mảng (Array formula): ⌘ + Shift + Enter
 • Thu gọn phần mở rộng công thức mảng (array formula): ⌘+ E
 • Hiện / ẩn menu hỗ trợ công thức: Shift + Fn + F1

Các phím tắt mở nhanh trong thanh thực đơn

 • Mở Menu File: Ctrl + Option + F
 • Mở Menu Edit: Ctrl + Option + E
 • Mở Menu View: Ctrl + Option + V
 • Mở Menu Insert: Ctrl + Option + I
 • Mở Menu Format: Ctrl + Option + O
 • Mở Menu Data: Ctrl + Option + D
 • Mở Menu Tool: Ctrl + Option + T
 • Mở Menu Form: Ctrl + Option + M
 • Mở Menu Add-ons: Ctrl + Option + N
 • Mở Menu Help: Ctrl + Option + H
 • Mở Menu Accessibility: Ctrl + Option + A
 • Mở Menu Sheet: Option + Shift + S
 • Mở Menu ngữ cảnh: ⌘ + Shift + \

Các phím tắt chỉnh sửa bình luận và chú thích

 • Chèn/chỉnh sửa chú thích: Shift + F2
 • Chèn/chỉnh sửa bình luận: ⌘ + Option + M
 • Mở chủ đề thảo luận: ⌘ + Option + Shift + A
 • Nhập chú thích hiện tại: nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn E rồi nhấn C
 • Di chuyển sang bình luận kế tiếp: nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N rồi nhấn C
 • Di chuyển về bình luận trước đó: nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P rồi nhấn C

Các phím tắt dùng để định dạng bảng tính

 • In đậm: ⌘ + B
 • Gạch chân: ⌘ + U
 • In nghiêng: ⌘ + I
 • Gạch ngang: Option + Shift + 5
 • Căn giữa: ⌘ + Shift + E
 • Căn trái: ⌘ + Shift + L
 • Căn phải: ⌘ + Shift + R
 • Định dạng viền ô, viền bảng trên: Option+ Shift + 1
 • Định dạng viền ô, viền bảng bên phải: Option + Shift + 2
 • Định dạng viền ô, viền bảng dưới: Option+ Shift + 3
 • Định dạng viền ô, viền bảng bên trái: Option + Shift + 4
 • Xóa định dạng viền: Option+ Shift + 6
 • Định dạng viền ô, viền bảng phía ngoài: Option+ Shift + 7
 • Chèn liên kết Hyperlink: ⌘ + K
 • Chèn thời gian: ⌘ + Shift + ;
 • Chèn ngày: ⌘ + ;
 • Định dạng số thập phân: Ctrl + Shift + 1
 • Định dạng thời gian: Ctrl + Shift + 2
 • Định dạng ngày: Ctrl + Shift + 3
 • Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân: Ctrl + Shift + 4
 • Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân): Ctrl + Shift + 5
 • Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân: Ctrl + Shift + 6
 • Xóa định dạng: ⌘ + \

Các phím tắt di chuyển trong bảng tính Google Sheets

 • Di chuyển đến đầu hàng: Fn + mũi tên trái
 • Di chuyển đến đầu bảng: ⌘ + Fn + mũi tên trái
 • Di chuyển đến cuối hàng: Fn + mũi tên phải
 • Di chuyển đến cuối bảng: ⌘ + Fn + mũi tên phải
 • Di chuyển đến cell đang làm việc: ⌘ + Backspace
 • Di chuyển đến bảng tiếp theo: ⌘ + Shift + Fn + mũi tên xuống
 • Di chuyển về bảng trước: ⌘ + Shift + Fn + mũi tên lên
 • Hiển thị danh sách bảng: Option + Shift + K
 • Mở liên kết Hyperlink: Option+ Enter
 • Di chuyển Focus ra ngoài Spreadsheet: Ctrl + ⌘ + Shift + M
 • Di chuyển đến Quicksum: Option + Shift + Q
 • Di chuyển Focus đến Menu Popup: nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn E rồi nhấn P
 • Mở Menu lọc dữ liệu cell: Ctrl + ⌘ + R
 • Mở lịch sử: ⌘ + Option + Shift + G
 • Mở trò chuyện bên trong Spreadsheet: Shift + Esc
 • Đóng trình chỉnh sửa bản vẽ: Shift + Esc hoặc ⌘ + Esc

Các phím tắt thao tác với cột, dòng trong bảng tính

 • Chèn hàng trên: nhấn giữ Ctrl + Option + I, rồi nhấn R
 • Chèn hàng dưới:nhấn giữ Ctrl + Option + I, rồi nhấn W
 • Chèn cột bên trái: nhấn giữ Ctrl + Option + I, rồi nhấn C
 • Chèn cột bên phải: nhấn giữ Ctrl + Option + I, rồi nhấn G
 • Xóa hàng: nhấn giữ Ctrl + Option + E, rồi nhấn D
 • Xóa cột: nhấn giữ Ctrl + Option + E, rồi nhấn E

Phím tắt hỗ trợ đọc màn hình

 • Kích hoạt chế độ đọc text màn hình: ⌘ + Option + Z
 • Đọc phần text trong cột: ⌘ + Option + Shift + C
 • Đọc phần text trong hàng: ⌘ + Option + Shift + R

Trên đây là danh sách các phím tắt thường được sử dụng trong bảng tính của Google Sheets. Hi vọng với các phím tắt này sẽ giúp mọi người rút ngắn được thời gian làm việc.

Cập nhật: 29/12/2015
 • 190