Cài đặt Chrome làm trình duyệt mặc định

  • 2 ★ 2 👨
  • 2.554

Trên máy tính của bạn có đầy đủ cả 3 trình duyệt nổi bật nhất hiện nay IE, Firefox và Google Chrome nhưng mỗi lần click vào link web bất kì mà người khác gửi tới bạn muốn nó được mở trên một trình duyệt duy nhất. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Chrome làm trình duyệt mặc định khi mở link.

Bước 1: Mở Chrome -> chọn nút 3 gạch ngang (Tùy chỉnh và điều khiển Google Chrome) -> Cài đặt (Settings).

Cài đặt Chrome làm trình duyệt mặc định

Bước 2: Tìm kiếm mục Trình duyệt mặc định (Default browser) -> click Chọn Google Chrome làm trình duyệt mặc định (Make Google Chrome my default broswer) -> tắt cửa sổ Chrome và khởi động lại.

Cài đặt Chrome làm trình duyệt mặc định

Sau khi cài đặt Chrome làm trình duyệt mặc định thì khi click vào bất kì link nào mà ai đó gửi cho bạn thì link web đó sẽ tự động được mở trên trình duyệt Chrome. Chúc các bạn thành công!

Cập nhật: 30/11/2016
Xem thêm: Trình duyệt web
  • 2 ★ 2 👨
  • 2.554