Các phím gõ tắt trên trình duyệt Chrome, Firefox

 • 254

Sử dụng chuột để làm việc, truy cập website sẽ làm các thao tác của bạn chậm và mất thời gian, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu tới người dùng những phím gõ tắt trên 2 trình duyệt phổ biến nhất hiện nay Chrome và Firefox, giúp bạn gia tăng hiệu quả công việc.

Các phím gõ tắt trên trình duyệt Chrome, Firefox

Google Chrome.

 • Ctrl + +: Phóng to kích thước trang Web đang xem.
 • Ctrl + –: Thu nhỏ kích thước trang Web đang xem.
 • Ctrl + 0: Trở về kích thước trang ban đầu.
 • Ctrl + U: Xem mã nguồn của trang Web đang xem.
 • Ctrl + F5: Tải lại trang Web đang xem.
 • Ctrl + H: Xem lịch sử duyệt Web.
 • Ctrl + Tab: Di chuyển đến Tab được mở kế tiếp.
 • Ctrl + T: Mở thêm Tab mới.
 • Ctrl + P: In trang Web đang xem.
 • Ctrl + Shift + N: Mở cửa sổ truy cập ẩn danh.
 • Alt + Home: Truy cập trang chủ mặc định.

Mozilla Firefox.

 • Alt + D: Di chuyển chuột đến thanh địa chỉ Web.
 • Alt + Home: Quay lại trang chủ mặc định.
 • Alt + Shift + Delete: Xóa toàn bộ các dữ liệu cá nhân có trên Firefox.
 • Ctrl + –: Thu nhỏ kích thước trang Web đang xem.
 • Ctrl + +: Phóng to kích thước trang Web đang xem.
 • Ctrl + S: Lưu lại nội dung của trang Web đang xem.
 • Ctrl + n: Di chuyển chuột đến các Tab được mở tương ứng (n là số thứ tự như 1, 2, 3…).
 • Ctrl + Shift + P: Mở cửa sổ truy cập ẩn danh mới.
 • Ctrl + N: Mở cửa sổ Firefox mới.
 • Ctrl + T: Mở thêm Tab mới.
 • Ctrl + F4: Đóng lại Tab đang mở.
Cập nhật: 09/08/2014
 • 254