Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị Android

  • 1.101

Thiết bị Android của bạn đã bị khóa vì gõ sai mật khẩu quá nhiều hay muốn dọn dẹp lại những mớ hỗn độn trên điện thoại hay máy tính bảng Android chắc bạn sẽ ngĩ ngay tới tính năng khôi phục cài đặt gốc cho máy.

Khôi phục cài đặt gốc sẽ biến thiết bị của người dùng quay lại trạng thái như lúc vừa xuất xưởng qua mục Settings (Cài đặt) mà Android cung cấp. Tuy nhiên, khi khôi phục lại cài đặt cho máy thì các dữ liệu trong thiết bị cũng sẽ được xóa hết nên nếu chỉ muốn cài đặt lại từ đầu cho máy thì bạn cần sao lưu các dữ liệu hoặc mã hóa điện thoại trước khi khôi phục trong trường hợp bán, cho máy.

Bước 1: Mở mục Cài đặt -> tìm kiếm Sao lưu và đặt lại (Sao lưu và khôi phục).

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị Android

Bước 2: Trong mục Sao lưu và đặt lại chọn Đặt lại về dữ liệu gốc.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị Android

Bước 3: Chọn Đặt lại điện thoại. Nếu điện thoại của bạn có thẻ nhớ mở rộng dụng lượng lưu trữ thì thực đơn sẽ hiển thị Xóa thẻ SD, nếu muốn bỏ chỉ cần bỏ dấu tích.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị Android

Chúc các bạn thành công!

Cập nhật: 30/01/2016
  • 1.101