Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK

 • 1.645

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế cho các cơ quan - doanh nghiệp. Với phần mềm này các cơ quan - doanh nghiệp sẽ nhanh chóng, dễ dàng cập nhập được các thông tư, nghị định mới liên quan đến các luật thuế cho doanh nghiệp. Sẽ không còn cảnh bộ phận kế toán phải làm lại một bảng kê khai mới mỗi khi có một thông tư, nghị định liên quan đến thuế cho doanh nghiệp. Mà thay vào đó, mỗi khi có một sự thay đổi nào đó, Tổng Cục Thuế sẽ trực tiếp sửa chữa, nâng cấp phần mềm HTKK để cho các doanh nghiệp đồng loạt áp dụng theo đơn mẫu này. Đơn mẫu này sẽ được quy chuẩn với tất cả các doanh nghiệp ở trên lãnh thổ Việt Nam.

>>> Tải Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK

>>> Tải phần mềm Hệ thống hỗ trợ kê khai thuế qua mạng

Ngay từ khi ra đời năm 2006 tuy còn khá nhiều thiếu sót cũng như bất hợp lý, đặc biệt gây nên sự lúng túng cho đại bộ phận người sử dụng. Nhưng đến nay, đã trải qua hàng trục năm thì HTKK hiện nay là một phần mềm không thể thiếu được của các doanh nghiệp khi tham gia kê khai thuế cho danh nghiệp cũng như các tổ chức cá nhân.

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK trên menu chính bao gồm có 4 mục chính:

 • Hệ thống
 • Kê Khai
 • Công cụ
 • Trợ giúp

Sau đây sẽ là giới thiệu đầy đủ các tính năng chi tiết của từng mục trong menu chính của phần mềm

1. Hệ thống

Tại mục Hệ thống này bao gồm có 3 mục con:

 • Thông tin Doanh nghiệp/người nộp: tại đây hãy nhập các thông tin liên quan đến đơn vị, tổ chức tham gia khai nộp thuế. Hãy nhập đầy đủ các thông tin mà hệ thống yêu cầu, đặc biệt hãy điền đầy đủ các trường được đanh dấu sao: Người nộp thuế, địa chỉ trụ sở, Quận/huyện, Tỉnh/thành phố, Ngày bắt đầu năm tài chính, Cơ quan thuế cấp Cục, Cơ quan thuế quản lý, Tên đơn vị chủ quản, Mã số thuế đơn vị chủ quản, Mã số thuế đại lý, Tên đại lý thuế, Địa chỉ...
 • Chuyển mã số khác: tại mục nhỏ này, khi chọn mục này, bạn sẽ quay về trang chủ của phần mềm để nhập thông tin của đơn vị khác nếu muốn chuyển đổi.
 • Thoát: nhấn chọn mục này nếu muốn thoát khỏi phần mềm.

1. Kê Khai

Mục Kê Khai này bao gồm 15 mục con:

Thuế Giá trị gia tăng

Tại đây có đầy đủ 8 mẫu thuế giá trị gia tăng để bạn kê khai như:

 • Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)
 • Tờ khai GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)
 • Tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT)
 • Tờ khai GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT)
 • Tờ khai GTGT KD ngoại tỉnh (05/GTGT)
 • PL thuế ưu đãi NQ08 (01-7/GTGT)
 • PL miễn thuế GTGT (02/MG-GTGT)
 • Giấy đề nghị gia hạn GTGT (PL02-TT16)

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN)
 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01B/TNDN)
 • Tờ khai thuế TNDN cho chuyển nhượng BĐS (02/TNDN)
 • Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN)
 • Bảng kê thu nhập thuế TNDN
 • PL miễn/giảm thuế TNDN (01/MGT-TNDN)
 • TB lựa chọn PA hưởng ƯĐ thuế theo (01/TNDN)
 • Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế (PL01-TT16)

Thuế thu nhập cá nhân

 • TK-TNCN Mẫu 01/KK-XS theo tháng
 • TK-TNCN Mẫu 01/KK-XS theo quý
 • TK-TNCN Mẫu 01/KK-BHĐC
 • TK-TNCN Mẫu 02/KK-XS theo tháng
 • TK-TNCN Mẫu 02/KK-XS theo quý
 • TK-TNCN Mẫu 03/KK-XS theo tháng
 • TK-TNCN Mẫu 03/KK-XS theo quý
 • TK-TNCN Mẫu 07/KK-XS (Cá nhân tự khai)
 • TK tạm nộp thuế TNCN (08/KK-TTCN)
 • TK tạm nộp thuế TNCN (08A/KK-TTCN)

Thuế nhà thầu

 • Tờ khai thuế nhà thầu nước người (01/NTNN)
 • Tờ khai thuế nhà thầu nước người (03/NTNN)

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Tờ khai 05/KK-TNCN
 • Tờ khai 02/KK-BH
 • Tờ khai 02/KK-XS
 • Tờ khai 06/KK-TNCN
 • Tờ khai 08B/KK-TNCN
 • Tờ khai 09/KK-TNCN
 • Tờ khai 25/MGT-TNCN
 • Hỗ trợ in Quyết toán thuế cho cá nhân
 • In mẫu trang bìa cho hồ sơ quyết toán

Thuế Tài nguyên

 • Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN)
 • Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (01/TAIN)

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 • Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)

Báo cáo tài chính

 • Bộ báo cáo tài chính (QĐ 15/2006 - BTC)
 • Bộ báo cáo tài chính (QĐ 48/2006 - BTC)
 • Bộ báo cáo tài chính (QĐ 16/2007 - NHNN)
 • Bộ báo cáo tài chính (TT 98/2008/TT - BTC)

Hóa đơn

 • Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)
 • Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC)
 • Báo cáo mất,cháy,hỏng hóa đơn (BC21/AC)
 • Thông báo kết quả hủy hóa đơn (TB03/AC)
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)
 • Thông báo điều chỉnh thông tin (TB04/AC)

Phí - Lệ phí

 • Tờ khai phí bảo vệ môi trường (01/BVMT)
 • Tờ khai QT phí bảo vệ môi trường (02/BVMT)

Thuế bảo vệ môi trường

 • Tờ khai phí bảo vệ môi trường (01/BVMT)

Thuế khoán và thuê tài sản

 • TK thuế hoạt động cho thuê tài sản (01/KK-TTS)

Tờ khai thủy điện

 • Tờ khai thuế GTGT - 01/TĐ-GTGT
 • Tờ khai thuế tài nguyên (03/TĐ-TAIN)

Tờ khai dầu khí

 • TK TNDN tạm tính đối với dầu khí (01A/TNDN-DK)
 • TK TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên (01B/TNDN-DK)
 • TK TN tạm tính đối với dầu khí (01/TNDN-DK)
 • BC DKSL dầu khí khai thác (01/BCTL-DK)

Biên lai thu phí, lệ phí

 • Báo cáo phát hành biên lai thu phí, lệ phí
 • Báo cáo tình hình nhận biên lai thu phí, lệ phí
 • Báo cáo mất, cháy biên lai thu phí, lệ phí
 • Thông báo kết quả biên lai thu phí, lệ phí
 • Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí

3. Công cụ

Bao gồm có 4 mục con trong mục Công cụ:

 • Đăng ký danh mục: tại đây sẽ chứa đầy đủ các danh mục các loại tài nguyên và thuế suất được tính cho từng loại tài nguyên.
 • Tra cứu tờ khai: Cho bạn tra cứu các mẫu tờ khai cần dùng.
 • Sao lưu dữ liệu: copy dữ liệu dự phòng
 • Phục hồi dữ liệu: sao lưu dữ liệu lỡ xóa đi.

4. Trợ giúp

Bao gồm các nội dung sau:

 • Nội dung hướng dẫn
 • Bảng kê bán ra 01_1/GTGT
 • Bảng kê mua vào 01_2/GTGT
 • Bảng kê bán ra 01_3/GTGT
 • Bảng kê bán ra 04_1/GTGT
 • Bảng kê bán ra 01_1/TTĐB
 • Bảng kê mua vào 01_2/GTGT
 • Tờ khai 01/NTNN

Trên đây chúng tôi đã liệt kê ra giới thiệu đến các bạn các tính năng cơ bản nhất của phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK. Với đầy đủ các mẫu tờ khai để các bạn có thể chọn lựa mẫu tờ khai phù hợp với tổ chức của bạn cần.

Chúc các bạn thành công.

Cập nhật: 24/01/2017
 • 1.645