Hướng dẫn truy cập vào Gmail từ iPhone Mail

 • 73

Gmail là một trong những dịch vụ email miễn phí tốt nhất hiện nay đồng thời cũng là một tài khoản Google mà bạn có thể đăng ký và sử dụng nhiều tiện ích trên Google.

Tải Gmail cho Android

Tải Gmail cho iOS

Ngoài cách đăng nhập Gmail trên trình duyệt web và ứng dụng Gmail, bạn có thể dễ dàng thiết lập quyền truy cập vào tài khoản Gmail hoặc tài khoản Google Apps trong iPhone Mail. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó.

Thêm Gmail vào iPhone Mail

Thêm Gmail vào iPhone Mail

Ngoài việc thêm Gmail như một tài khoản IMAP hoặc POP thì bạn cũng có thể thêm Gmail làm tài khoản Exchange. Điều này cho phép Gmail đưa thư mới vào iPhone Mail nhưng chỉ dùng một tài khoản và sẽ thay thế tài khoản Exchange hiện có của bạn.

Truy cập Gmail trên iPhone Mail bằng IMAP

Trước khi đăng nhập tài khoản Gmail trong iPhone Mail bằng IMAP, hãy đảm bảo quyền truy cập IMAP được bật cho tài khoản Gmail của bạn, sau đó thực hiện các bước sau đây:

 • Vào Settings trên màn hình chủ của iPhone.
 • Mở danh mục Mail và chọn Accounts > Add account > Google.
 • Đăng nhập tài khoản Gmail của bạn trong Enter your email dưới Sign in with your Google Account và mật khẩu trong Enter your password.
 • Chọn Save và nhấn nút Home.

CHÚ Ý:

 • Nếu bạn đã bật xác minh 2 bước trên Gmail thì nhập mã được tạo bởi Google Authenticator hoặc nhận mã qua tin nhắn và nhập vào Enter the code, sau đó nhấn Enter.
 • Đảm bảo bạn đã bật Mail (bạn có thể bật Danh bạ, Lịch, Ghi chú và thiết lập quyền truy cập vào sổ địa chỉ Gmail và Google Calendar trên iOS cũng như đồng bộ hóa các ghi chú thông qua tài khoản Gmail tương ứng.
 • Nếu đã thiết lập tài khoản Gmail để làm việc với các địa chỉ email khác, bạn cũng có thể sử dụng những địa chỉ này để gửi từ iPhone Mail, di chuyển thư, đánh dấu thư rác, áp dụng nhãn...

Truy cập Gmail trên iPhone Mail 2 / 3 / 4 sử dụng IMAP

Sau đây là cách truy cập tài khoản Gmail trên iPhone Mail phiên bản 2 / 3 / 4 sử dụng IMAP:

 • Đảm bảo quyền truy cập IMAP được bật cho tài khoản Gmail của bạn.
 • Vào Settings trên màn hình chủ của iPhone.
 • Chọn Mail, Contacts, Calendar.

Chọn Mail, Contacts, Calendar

 • Chọn Add account > Google Mail.
 • Đăng nhập tài khoản Gmail của bạn.
 • Gmail trong Description và chọn Save.
 • Chạm Gmail (hoặc tên tài khoản mà bạn đặt) và nhấn Advanced.
 • Chọn Remove > Never, sau đó nhấn phím Home.

Truy cập Gmail trên iPhone Mail 1.x bằng IMAP

 • Đảm bảo quyền truy cập IMAP được bật cho tài khoản Gmail của bạn.
 • Vào Settings trên màn hình chủ của iPhone.
 • Mở danh mục Mail và chọn Accounts > Add account > Other.
 • Nhấn vào IMAP.
 • Nhập tên trong Name và địa chỉ Gmail trong Address, sau đó nhấn Gmail trong Description.
 • Trong mục Incoming Mail Server:
  • Nhập imap.gmail.com trong Host Name.
  • Đăng nhập tài khoản Gmail của bạn.
 • Trong mục Outgoing Mail Server (SMTP):
  • Nhập smtp.gmail.com trong Host Name.
  • Đăng nhập tài khoản Gmail của bạn.
 • Sau đó nhấn vào Advanced và chọn:
 • On the Server | [Gmail]/Drafts trong Drafts Mailbox.
 • Deleted Messages trong Sent Mailbox.
 • On the Server | [Gmail]/Trash trong Deleted Mailbox.
 • Hãy đảm bảo rằng bạn đã bật chế độ ON cho Incoming Uses SSLOutgoing Uses SSL.
 • Kiểm tra lại Password đã chọn trong Authentication và quay lại màn hình chủ của iPhone để lưu tài khoản mới.

Truy cập Gmail trên iPhone Mail bằng POP

Bạn làm theo hướng dẫn sau đây để thiết lập tài khoản Gmail tren iPhone Mail sử dụng POP (hãy đảm bảo quyền truy cập POP được bật cho tài khoản Gmail của bạn):

 • Vào Settings trên màn hình chủ của iPhone.
 • Mở danh mục Mail và chọn Accounts > Add account > Other.
 • Nhấn vào Add Mail Account, sau đó đăng nhập tài khoản Gmail và chọn Next.
 • Chọn POP và gõ pop.gmail.com trong Host Name dưới mục Incoming Mail Server.
 • Nhập địa chỉ Gmail trong User Name dưới mục Incoming Mail Server.
 • Nhập smtp.gmail.com trong Host Name dưới Outgoing Mail Server.
 • Đăng nhập tài khoản Gmail dưới mục Outgoing Mail Serve rồi chọn Save.
 • Chạm vào tài khoản Gmail mới và chọn smtp.gmail.com trong Outgoing Mail Server.
 • Chọn smtp.gmail.com lần nữa dưới Primary Server.
 • Nhập 465 trong Server Port, sau đó chọn Done.

Tránh nhận bản sao của thư bạn gửi từ iPhone Mail

Tránh nhận bản sao của thư bạn gửi từ iPhone Mail

Lưu ý rằng bạn sẽ nhận được bản sao của tất cả các thư mà bạn gửi từ iPhone Mail qua tài khoản Gmail của mình. Tốt nhất bạn nên bỏ qua và xóa bỏ tất cả thư đó.

Bạn có thể thử tắt chế độ Gần đây (Recent) của Gmail để tránh nhận được các bản sao này. Tuy nhiên tùy chọn này chỉ được sử dụng hiệu quả nhất khi bạn không truy cập vào tài khoản Gmail của mình từ một chương trình email hoặc ứng dụng trên thiết bị di động khác trong cùng một lúc.

Như vậy, ngoài cách đăng nhập Gmail trong trình duyệt web và tải ứng dụng Gmail trên các thiết bị iOS thì giờ đây các bạn đã biết thêm một cách khác là truy cập tài khoản Gmail từ iPhone Mail như bài viết hướng dẫn trên đây.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Cập nhật: 15/04/2017
 • 73