Tổng hợp các phím tắt trong Photoshop

 • 486

Photoshop là phần mềm chỉnh sửa ảnh có chất lượng tốt nhất hiện nay, với rất nhiều công cụ được tích hợp sẵn trong nó. Khi cần chỉnh sửa hay thiết kế gì, bạn chỉ cần Photoshop mọi thứ đều có thể làm. Tuy nhiên, làm sao để dùng Photoshop thành thạo và chuyên nghiệp thì việc này cần phải có thời gian để quen với nó. Đặc biệt để thuận tiện cho quá trình sử dụng thì mọi người nên tập sử dụng phím tắt trong quá trình chỉnh sửa ảnh. Sau đây là một số phím tắt thông dụng dùng trong Photoshop.

Tổng hợp các phím tắt  trong Photoshop

Nhóm Phím Tắt F từ F1 đến F9

 • F1: Mở trình giúp đỡ
 • F2: Cut
 • F3: Copy
 • F4: Paste
 • F5: Mở Pallete Brush
 • F6: Mở Pallete màu
 • F7: Mở Pallete Layer
 • F8: Mở Pallete Info
 • F9: Mở Pallete Action

Nhóm Phím Tắt với hệ thống

 • CTRL + N (New): Tạo File mới
 • CTRL + O (Open): Mở file
 • CTRL + ALT + O (Open As): Mở file từ Adobe Bridge
 • CTRL + W (Close): Đóng File
 • CTRL + S (Save): Lưu file
 • CTRL + SHIFT + S (Save As): Lưu ra các dạng khác
 • CTRL + ALT + S (Save a Copy): Lưu thêm 1 bản copy
 • CTRL + P (Print): In ảnh

Nhóm phím tắt thao tác với Layer

 • CTRL + SHIFT + N: Tạo Layer mới
 • CTRL + J: Nhân đôi Layer
 • CTRL + SHIFT + J: Cắt Layer
 • CTRL + G: Tạo nhóm Layer
 • CTRL + SHIFT + G: Bỏ nhóm Layer
 • CTRL + SHIFT + ]: Chuyển Layer lên trên cùng
 • CTRL + ]: Chuyển Layer lên trên
 • CTRL + [: Chuyển Layer xuống dưới
 • CTRL + SHIFT + [: Chuyển Layer xuống dưới cùng
 • CTRL + E: Ghép các Layer được chọn
 • CTRL + SHIFT + E: Ghép tất cả các Layer

Nhóm phím tắt chức năng

 • TAB: tắt/mở các pallete
 • SHIFT + TAB: Tắt/mở các pallete trừ pallete tool
 • CTRL + SPACEBAR: Phóng to
 • ALT + SPACEBAR: Thu nhỏ
 • ALT + DELETE: Tô màu foreground
 • CTRL + DELETE: Tô màu background
 • CTRL + SHIFT + N: Tạo layer mới hiện hộp thoại
 • CTRL + SHIFT + ALT + N: Tạo layer mới không hiện hộp thoại
 • CTRL + Click vào layer trong bảng layer: Tạo vùng chọn xung quanh layer
 • CTRL + ALT + D hoặc SHIFT + F6: Tạo Feather
 • CTRL + I: Nghịch đảo màu
 • CTRL + L: Mở bảng Level
 • CTRL + M: Mở bảng Curver
 • CTRL + B: Mở bảng Color balance
 • CTRL + J: Sao chép layer
 • CTRL + E: Merge layer hiện hành với layer đừng phía dưới
 • CTRL + SHIFT + E: Merge tất cả các layer đang có
 • CTRL + ]: Đẩy layer hiện hành lên một cấp
 • CTRL + [: Đẩy layer hiện hành xuống một cấp
 • CTRL + R: Mở thước đo
 • CTRL + F: Thực hiện hiệu ứng thêm một lần nũa
 • CTRL + ALT + F: Thực hiện lại hiệu ứng một lần nữa nhưng hiện thị hộp thoại để thay đổi thông số
 • CTRL + > (dấu lớn hơn): Tăng size chữ (đã chọn toàn bộ nội dung text bằng công cụ text)
 • CTRL + < (dấu nhỏ hơn): Giảm size chữ (đã chọn toàn bộ nội dung text bằng công cụ text)
 • CTRL + W: Đóng file đang mở
 • CTRL + Z: Undo duy nhất 1 lần
 • CTRL + ALT + Z: Undo nhiều lần
 • CTRL + SHIFT + Z: Redo nhiêu lần
 • CTRL + U: Mở bảng Hue/Saturation
 • CTRL + SHIFT + U: Đổi thành màu trắng đen
 • CTRL + ENTER: Biến 1 đường path thành vùng chọn
 • CTRL + T: Thay đổi kích thước layer ở những chế độ khác nhau.

Trên đây là tổng hợp các phím tắt sử dụng trong phần mềm chỉnh sửa ảnh Photoshop. Hãy cố gắng làm quen với chúng để việc sử dụng Photoshop của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn.

Chúc các bạn thực hiện thành công. 

Cập nhật: 20/04/2015
 • 486