Đáp án game Qua Sông IQ câu 22, 23, 24

  • 3 ★ 11 👨
  • 5.672

Ở bài viết này, Down.vn sẽ cùng các bạn tiếp tục hành trình vượt qua các thử thách mới của Qua sông IQ. Chúng ta đã vượt qua được 21 câu hỏi, với nhiều thử thách khác nhau, từ dễ đến khó, nhiều lúc tưởng như phải dừng cuộc chơi. Nhưng chúng tôi Down.vn sẽ cố gắng để đưa các đến được với những thử thách cuối cùng của Qua sông IQ. Nào, chúng ta hãy tiếp tục hành trình với đáp áp của các câu hỏi số 22 - 23- 24.

>>> Tải Qua sông IQ cho Android

>>> Tải Qua sông IQ cho iOS

>>> Tải Qua sông IQ cho Windows Phone

Câu hỏi số 22: Hãy đưa 1 con rắn, 2 con hổ, 1 con cừu và 2 bó cỏ đi qua sông.

Đặt các bờ sông từ phải qua trái là: Bờ sông A, Bờ sông B Bờ sông C.

Yêu cầu của luật chơi như sau:

Cừu sẽ ăn được bó cỏ, rắn ăn được cừu - hổ, hổ ăn được cừu. Bạn hãy tìm cách để đưa các con vật và bó cỏ trên qua sông, sao cho những con vật hoặc bó cỏ theo ràng buộc phía trên không ở cùng với nhau, để đưa được tất cả qua sông an toàn. Rắn hiện tại đang ở Bờ sông B, hổ đang ở Bờ sông C.

Đáp án thử thách Qua sông IQ số 22:

Bước 1:

Tại Bờ sông A: Thuyền sẽ chở bó cỏcừu sang Bờ sông C.

Tại Bờ sông C: Cho bó cỏ lên bờ, thuyền chở cừu quay về Bờ sông A.

Bước 2:

Tại Bờ sông A: Cho cừu lên bờ, bó cỏhổ xuống thuyền sang Bờ sông C.

Tại Bờ sông C: Cho bó cỏhổ lên bờ, thuyền quay trở về Bờ sông A.

Bước 3:

Tại Bờ sông A: Cừu xuống thuyền qua Bờ sông B đón rắn sang Bờ sông C. Kết thúc thử thách số 22.

Câu hỏi số 23: Hãy đưa 2 con cừu, 1 con chó, 1 con rắn, 1 con hổ và 1 bó cỏ đi qua sông.

Đặt các bờ sông từ phải qua trái là: Bờ sông A, Bờ sông B Bờ sông C.

Yêu cầu của luật chơi như sau:

Cừu - chó - rắn - hổ sẽ ăn phô mai trước, cừu sẽ ăn được bó cỏ, rắn ăn được cừu - hổ - chó, hổ ăn được cừu, chó ăn được cừu, nhưng khi 2 con cừu ở với nhau chó không ăn được. Bạn hãy tìm cách để đưa các con vật và bó cỏ trên qua sông, sao cho những con vật hoặc bó cỏ theo ràng buộc phía trên không ở cùng với nhau, để đưa được tất cả qua sông an toàn. Bó cỏ hiện tại đang ở Bờ sông B, phô mai đang ở Bờ sông C.

Đáp án thử thách Qua sông IQ số 23:

Bước 1:

Tại Bờ sông A: Cho rắnhổ xuống thuyền qua Bờ sông B.

Tại Bờ sông B: Rắn lên bờ, thuyền chở hổ về Bờ sông A.

Bước 2:

Tại Bờ sông A: Chó xuống thuyền cùng với hổ sang Bờ sông C

Tại Bờ sông C: Hổ cùng chó lên bờ, phô mai xuống thuyền quay trở về Bờ sông A.

Bước 3:

Tại Bờ sông A: Phô mai lên bờ, cho 2 cừu xuống sang Bờ sông C.

Tại Bờ sông C: Cho 2 cừu lên bờ, hổ xuống thuyền quay trở về Bờ sông A.

Tại Bờ sông A: Phô mai xuống thuyền cùng hổ sang Bờ sông C.

Tại Bờ sông C: Cho hổphô mai lên bờ, thuyền quay trở về Bờ sông B. Lúc này, theo thứ tự, thì cừu sẽ ăn phô mai trước, nên chưa đến lượt hổ ăn cừu.

Tại Bờ sông B: Rắnbó cỏ sang Bờ sông C. Kết thúc thử thách số 23.

Câu hỏi số 24: Hãy đưa 2 con cừu, 2 con chó, 2 con rắn đi qua sông.

Đặt các bờ sông từ phải qua trái là: Bờ sông A, Bờ sông B Bờ sông C.

Yêu cầu của luật chơi như sau:

Cừu - chó - rắn sẽ ăn phô mai trước, cừu sẽ ăn được bó cỏ, rắn ăn được cừu - chó, chó ăn được cừu, nhưng khi 2 con cừu ở với nhau chó không ăn được. Bạn hãy tìm cách để đưa các con vật trên qua sông, sao cho những con vật theo ràng buộc phía trên không ở cùng với nhau, để đưa được tất cả qua sông an toàn. Phô mai hiện tại đang ở Bờ sông C.

Đáp án thử thách Qua sông IQ số 24:

Bước 1:

Tại Bờ sông A: Cho chórắn xuống thuyền sang Bờ sông B.

Tại Bờ sông B: Cho rắn lên bờ, thuyền chở chó quay về Bờ sông A.

Bước 2:

Tại Bờ sông A: Chó lên bờ, cho 2 cừu xuống thuyền sang Bờ sông C.

Tại Bờ sông C: 2 cừu lên bờ, phô mai xuống thuyền quay trở về Bờ sông A.

Tại Bờ sông A: Chó xuống thuyền cùng phô mai sang Bờ sông C.

Bước 3:

Tại Bờ sông C: Chó lên bờ, thuyền chở phô mai về Bờ sông A.

Tại Bờ sông A: Chó xuống thuyền cùng phô mai sang Bờ sông C.

Tại Bờ sông C: Chóphô mai lên bờ, thuyền quay trở về Bờ sông B.

Tại Bờ sông B: Đón 2 con rắn sang Bờ sông C. Kết thúc thử thách số 24.

Hãy đón chờ đáp án của các câu tiếp theo cùng với Down.vn

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Cập nhật: 14/09/2017
  • 3 ★ 11 👨
  • 5.672